Ošetrenie pozostáva z dvoch zákrokov. Prvé ošetrenie je ošetrenia frakčným CO2 laserom. Druhé ošetrenie je aplikácia zosieťovanej kyseliny hyalurónovej do kože a podkožia pomocou tenkej kanyly. Interval medzi ošetreniami je 4 až 6 týždňov.

Ošetrenie frakčným CO2 laserom

Pri laserovom mezolifte, laserový lúč hrúbky 0,12 mm tiež vytvára tzv. mikrokanáliky, ale do hlbšej vrstvy kože (cca 0,75 mm) a s oveľa väčšou prenosťou. Cez ne sa do kože môžu vstrebať účinné látky, ktoré by iným spôsobom do strednej hĺbky kože neprenikli. Prednosťóu ošetrenia laserom (v lokálnom znecitlivení) je jeho vyššia presnosť pri hĺbke prieniku a rýchlosť. Laser vytvorí približne 90 mikrokanálikov za sekundu, čo pri manuálnom alebo pištoľovom vykonaní mezoterapie nie je možné. Najväčším prínosom použitia laseru je vytvorenie tzv. stimulačnej zóny po obvode mikrokanálika. Táto oblasť pozostáva z denaturovaného (tepelne poškodeného) kolagénu a normálneho kolagénu. Počas pol roka táto zóna stimuluje tvorbu kolagénu a pri opakovaných zákrokoch stúpa počet týchto stimulujúcich miest v koži.

Aplikácia kyseliny hyalurónovej

Druhým krokom ošetrenia je aplikácia 1 ml prípravku kyseliny hyalurónovej, ktorá tým, že na seba viaže vodu zabezpečí vypnutie jazvy.

Výhody

Úprava jaziev po akné a úrazoch

Napnutie ochabnutej kože