Prvé náznaky poklesu pozorujeme medzi 30. a 40. rokom života. Koža stráca pevnosť, postupne klesá a vytvára sa previs cez líniu sánky (formujú sa “syslíky”). Kožný previs postupne zmazáva definíciu línie sánky a pod kútikmi sa vytvárajú marionetové záhyby.