Výrazom materské znamienka sa ľudovo označujú rôzne kožné prejavy a výrastky vo forme škvŕn, hrbolčekov, uzlov, alebo ložísk rôznej farby a veľkosti. Môžu byť ploché, alebo vyrastajúce nad povrch okolitej kože. Delia sa podľa typu na:

  • pigmentované (obsahujúce kožný pigment melanín, teda viac, alebo menej tmavé) a
  • nepigmentované (neobsahujúce kožný pigment melanín).

Z praktického hľadiska je dôležité delenie na:

  • benígne (nezhubné) útvary – bežné pigmentové névy a
  • malígne (zhubné, rakovinové) útvary.

Najčastejším malígnym kožným nádorom je bazalióm (vyskytuje sa vo vyšších vekových skupinách), tak spinocelulárny karcinóm a tak malígny melanóm – najobávanejší, najagresívnejší kožný nádor.

Výrastky

Znamienko

Ako sa dajú rozlíšiť nezhubné a zhubné útvary na koži?

Najjednoduchšie a najrýchlejšie je klinické zhodnotenie, teda pohľad (lepšie pod zväčšením lupou, okuliarmi, prípadne dermatoskopom) a pohmat lekára. O aký typ útvaru ide sa dá usudzovať podľa vzhľadu, veľkosti, povrchu, farby a lokalizácie.
Základným hodnotením “nebezpečnosti” pigmentovaných útvarov sú kritéria ABCD:

  • Asymmetry – asymetria je prítomná, ak znamienko nemá symetrický tvar, teda okraje nie sú okrúhle, alebo oválne.
  • Border – hranica útvaru nie je ostro ohraničená od okolitej kože, ale všade, alebo v niektorých častiach postupne splýva ,stráca sa v nej.
  • Color – farba je tmavá, alebo nepravidelne pigmentovaná.
  • Diameter – priemer znamienka je väčší ako 5 – 6 mm.
  • Elevation – znamená, že akákoľvek zmena v raste znamienka nad úroveň kože, ale aj do šírky, je podozrivá.

Prítomnosť niektorého z kritérií ABCD, alebo zmena v niektorom z kritérii ABCD je dôvodom na chirurgické odstránenie – vyrezanie (excíziu) a následné histologické vyšetrenie. Definitívne a jednoznačné hodnotenie zhubnosti, alebo nezhubnosti je možné len histologickým vyšetrením znamienka po jeho chirurgickom odstránení – vyrezaní.

Vzniká malígny melanóm len premenou “neškodných materských znamienok”?

V 50 – 70% prípadov vzniká malígny melanóm na predtým nepoškodenej zdravej koži. Vo zvyšnom percente vzniká v existujúcom znamienku. U väčšiny dospelých ľudí nepribúdajú materské znamienka po 20 – 25 roku života, preto každý vznik nového znamienka môže byť podozrivý a treba ho vyšetriť. Takisto pri každej zmene už prítomných znamienok, ako sú nárast, zmena pigmentácie (farebnosti), ulcerácie – to znamená porušenie povrchu znamienka, prípadne upozorňuje na seba svrbením – je potrebné vyšetrenie a po konzultácii prípadné odstránenie útvaru.