Nos je dominantou tváre a preto vie akákoľvek nedokonalosť v jeho tvare, či už daná geneticky alebo spôsobená úrazom, dokáže pre klienta predstavovať podstatný problém.

Výrazné tvarové nedokonalosti nosa patria do rúk plastického chirurga, jemné nedokonalosti vieme vyriešiť aj nechirurgickými metódami.

Často žiadanou býva korekcia vpáčeného koreňa nosa, zakamuflovanie hrboľa na chrbte nosa alebo jemné podvihnutie špičky.

Tvarová nedokonalosť nosa