Kruhy pod očami je častý problém spôsobený genetikou, zlou životosprávou, dehydratáciou, stresom, tehotenstvom a najä vekom. Postihuje rovnako mužov a ženy.

Vačky pod očami sú komplikovanejší problém ako kruhy, lebo v okolí očí sa nachádza nabytočný tuk.

Kruhy a vačky pod očami