Jamy v spánkovej obalsti sú častou ale aj najviac podceňovanou estetickou nedokonalosťou.

Vyskytujú sa aj u mladších jedincov, kedy je táto deformita vrodená. Častejšie ale vznikajú v procese starnutia. Postupným stenšovaním spánkových svalov a úbytkom podkožného tuku dochádza k úbytku objemu v tejto oblasti. Stratou objemovej podpory dochádza opticky k skráteniu obočia a poklesu jeho vonkajšej polovice, čím sa oko zmenšuje a tvár nadobúda smutnejší výraz. U žien je v danej oblasti žiadúca rovina alebo mierna konkavita. Prehlbovaním spánkovej oblasti nadobúda tvár skôr mužský výraz.

Jama v spánkovej oblasti