Rosacea je chronické zápalové kožné ochorenie s typickým výskytom na centrálnych častiach tváre – na nose, lícach, čele a brade. Neprichádza náhle, vyvíja sa postupne. Prvé prejavy ochorenia sa objavujú okolo 30. roku života, v rovnakom rozsahu postihuje mužské aj ženské pohlavie. Častejšie sa prejavuje u osôb so svetlou citlivou pleťou, modrými očami a svetlými vlasmi.

Príčina vzniku ochorenia nie je doteraz úplne objasnená. Vznik ochorenia je podmienený najmä poruchou vrodenej imunity, cievneho systému (cievna hyperreaktivita), nervového systému spolu s dysreguláciou ochrannej bariérovej funkcie kože.

Spočiatku sa prejavuje ako prechodné začervenanie kože, často sprevádzané pocitom návalov horúčavy, pnutia pleti s miernym opuchom. Pozvoľna dochádza k predlžovaniu trvania príznakov a zhoršovaním ich intenzity. Postupne dochádza k tvorbe teleangiektázií (drobných podkožných”popraskaných” cievok), zápalových prejavov (vyrážok) až po trvalé zhrubnutie mazových žliaz hlavne na nose, čele a brade.

Rosacea

Erytematoteleangiektatická rosacea

Prejavuje sa prechodným začervenaním kože na lícach, čele a brade (môže postihovať aj uši, krk, hornú časť hrudníka a zriedkavejšie aj ramená), kotré býva často sprevádzané pálením a pnutím. Prejavy sú často vyvolané teplom, stresom (emočnými výkyvmi), pobztom na slnku, horúcim alebo koreneným jedlom, alkoholom…

Papulopustulózna rosacea

Býva prítomný stály chronický zápal kože so začervenaním v strede tváre, opuchom a tvorbou zapálených vyrážok, ktoré pripomínajú akné, spravidla však chýbajú komedá

Fymatózna rosacea

Táto forma častejšie postihuje mužov. Dochádza k hyperplázii mazových žliaz a vzniku fibrózy kože, čo spôsobuje charakteristický hrboľatý vzhľad kože s jej postupným hrubnutím hlavne v oblasti nosa (rhinophyma), čela a brady. Bývajú prítomné vyrážky, rozšírené cievky a opuch.

Okulárna rosacea

Prejavuje sa ako pálenie, štípanie očí, pocit suchosti očí, prípadne prítomnosti cudzieho telesa. Býva prítomné začervenanie kože okolo očí, hyperémia spojoviek. Zápalové zmeny na rohovke môžu ojedinele viesť až k poruche zraku. Očná forma rosacey môže predchádzať kožné prejavy ale taktiež sa môže vyskytovať v priebehu všetkých predchádzajúcich subtypov.

Diagnostika a liečba

Diagnostika tohto ochorenia je založená na anamnéze prejavov (prechodné pocity návalov horúčavy v tvári, pálenie a štípanie kože, suchosť očí), zhodnotení vzhľadu a vývoja príznakov. 

Ochorenie je chronické a liečba sa zameriava na potlačenie príznakov a prevenciu progresie. Základom sú režimové opatrenia – vyhýbanie sa alkoholu, korenistým jedlám, saune, horúcim nápojom a jedlám, prudkým zmenám teploty prostredia (striedanie tepla a chladu), nadmernému fyzickému vzpätiu, stresu, vznechanie dráždivej kozmetiky.

V prvých štádiách ochorenia postačujú režimové opatrenia a vhodná kozmetika (kľúčová je ochrana pred slnkom ochrannými faktormi), v neskorších štádiách je potrebná liečba antibiotikami či retinoidmi.