Zarastenie nechtu možno liečiť konzervatívne alebo chirurgicky. V prípade, že nie je stav dlhotrvajúci a palec nie je zapálený, je možné podložiť zarastajúci okraj nechta vhodným materiálom. Ak je už tvar palca zmenený, alebo je zápal výrazný, je potrebné zarastajúcu časť nechta odstrániť a upraviť aj tvar nechtových valov. Pri recidivujúcom zarastaní je potrebné natrvalo upraviť šírku nechta –zúžiť ho. Jednoduché „strhnutie“ situáciu väčšinou nevyrieši a problém sa po ňom opakuje. Operácia zarastajúceho nechtu sa realizuje v zvodovej anestéze – celý prst sa znecitliví a zákrok je úplne bezbolestný. Anestetický roztok sa aplikuje pri odstupe prsta, tzn. injekcia sa nepodáva do bolestivej zarastajúcej časti, takže je operácia možná aj u detských pacientov.

Zákrok trvá na jednom prste cca 30 minút. Väčšina pacientov uvádza už v prvý pooperačný deň úľavu od bolestí (v porovnaní s predoperačným stavom) a môže s istými obmedzeniami pohodlne fungovať.

Štrnásť dní po operácii sa extrahujú stehy. Recidívy zarastania nechtu sú po takomto ošetrení v 50 percentách, najčastejšie sa vyskytujú v období pol roka po zákroku.

Obrázky ilustrujú účinok

Pred
Po zákroku
Po doliečení
Pred
Po zákroku
Po doliečení