Nežiadúce proporcie brady môžu byť spôsobené malou, krátkou, dozadu ustupujúcou bradou (krátka spodná čeľusť), hyperaktivitou bradových svalov alebo postupným stenčovaním kože a mäkkých tkanív (v procese starnutia)

Ustupujúca brada

Projekcia brady dotvára celkový vzhľad tváre, obzvlášť z profilu. Ustupujúca brada je väčšinou daná geneticky (tvarom a dĺžkou spodnej čeľuste), môže byť ovplyvnená aj poruchami chrupu. Tvár s týmto nedostatkom pôsobí menej atraktívne, vzniká dysharmónia profilu kedy môže napríklad aj nos opticky pôsobiť väčší, ako v skutočnosti je.

Pri nedostatočnej kostnej podpore mäkkých tkanív brady dochádza rýchlejšie k poklesu kútikov a predčasnému nástupu vrások a nežiadúcich záhybov v tejto oblasti.

Ak majú klienti, ktorí prichádzajú s požiadavkou na výplň pier, esteticky nežiadúci profil s ustupujúcou, krátkou bradou, v ideálnom prípade najskôr korigujeme bradu. Keby sme tento dôležitý prvý krok vynechali, po samostatnej výplni pier brada ustúpi ešte viac, pera sa stáva dominantnou s “kačacím” výrazom a dôjde dokonca k zvýrazneniu dysharmónie profilu.

Hyperaktivita bradových svalov

Pri zvýšenej aktivite bradových svalov pozorujeme v procese starnutia buď postupné vytáčanie brady nahor s prehlbovaním bradovo-perového záhybu alebo vznik nevzhľadných jamiek na koži brady pripomínajúcich šupku pomaranča (orange peel chin). Oba nedostatky vieme jednoducho skorigovať.

Neproporcionálna brada