Digitálna dermatoskopia je nová neinvazívna vyšetrovacia metóda, zameraná na vyšetrovanie pigmentových lézií kože, ale predovšetkým na včasnú diagnostiku malígneho melanómu. V našej klinike Vám ponúkame teda jednu z najmodernejších diagnostických metód.

Čo je digitálny dermatoskop?

Digitálny dermatoskop využíva optické zariadenie s vysokou rozlišovacou a zväčšovacou schopnosťou až 70- násobnou. Na základe digitálnej analýzy stanoví mnoho špecifík pigmentovej škvrny, ktoré ešte nie sú voľným okom postrehnuteľné. Po zložitej, ale veľmi rýchlej počítačovej analýze sa vyhodnotí miera bezpečnosti pigmentového ložiska. Všetky dáta sú samozrejme zaznamenávané na elektronické médium, čo umožňuje porovnávanie predchádzajúcich a súčasných stavov kožných prejavov.

Výhody digitálneho dermatoskopu

pigmentové znamienko pozorujeme pod mnohonásobným zväčšením (40-80x) oproti normálnej lupe (2-5x), alebo ručnému dermatoskopu (10-20x)

snímky jednotlivých pigmentových névov sa môžu uložiť a porovnávať so snímkami s predchádzajúceho obdobia

tieto digitálne obrázky je možné jednoducho lokálne prenášať, tlačiť

možna digitálna analýza a kvalifikácia počítačom