Vráska je záhyb, vyvýšenina alebo záhyb na inak hladkom povrchu kože. Kožné vrásky sa zvyčajne objavujú v dôsledku procesov starnutia, ako je glykácia,zvyčajné polohy spánku, strata telesnej hmoty, poškodenie slnkom alebo dočasne v dôsledku dlhodobého ponorenia do vody. Starnutie vrások v pokožke je podporované zvyčajným výrazom tváre, starnutím, poškodením slnkom, fajčením, slabou hydratáciou a rôznymi ďalšími faktormi.