Znamienka a kožné tumorčeky

Pravidelným vyšetrením znamienok predchádzate vzniku vážnych zdravotných komplikácií!

Máte záujem?
Napíšte nám alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: +421 905 396 068
Kontaktujte nás

Výrazom materské znamienka sa ľudovo označujú rôzne kožné prejavy a výrastky vo forme škvŕn, hrbolčekov, uzlov, alebo ložísk rôznej farby a veľkosti...

Môžu byť ploché, alebo vyrastajúce nad povrch okolitej kože. Delia sa podľa typu na pigmentované (obsahujúce kožný pigment melanín, teda viac, alebo menej tmavé) a nepigmentované (neobsahujúce kožný pigment melanín). Z praktického hľadiska je dôležité delenie na benígne (nezhubné) útvary – bežné pigmentové névy a na malígne (zhubné, rakovinové) útvary. Najčastejším malígnym kožným nádorom je bazalióm (vyskytuje sa vo vyšších vekových skupinách), tak spinocelulárny karcinóm a tak malígny melanóm – najobávanejší, najagresívnejší kožný nádor.

Ako sa dajú rozlíšiť nezhubné a zhubné útvary na koži?

Najjednoduchšie a najrýchlejšie je klinické zhodnotenie, teda pohľad (lepšie pod zväčšením lupou, okuliarmi, prípadne dermatoskopom) a pohmat lekára. O aký typ útvaru ide sa dá usudzovať podľa vzhľadu, veľkosti, povrchu, farby a lokalizácie.
Základným hodnotením "nebezpečnosti" pigmentovaných útvarov sú kritéria ABCD:

  • Asymmetry – asymetria je prítomná, ak znamienko nemá symetrický tvar, teda okraje nie sú okrúhle, alebo oválne.
  • Border – hranica útvaru nie je ostro ohraničená od okolitej kože, ale všade, alebo v niektorých častiach postupne splýva ,stráca sa v nej.
  • Color – farba je tmavá, alebo nepravidelne pigmentovaná.
  • Diameter – priemer znamienka je väčší ako 5 – 6 mm.
  • Elevation – znamená, že akákoľvek zmena v raste znamienka nad úroveň kože, ale aj do šírky, je podozrivá.

Prítomnosť niektorého z kritérií ABCD, alebo zmena v niektorom z kritérii ABCD je dôvodom na chirurgické odstránenie – vyrezanie (excíziu) a následné histologické vyšetrenie. Definitívne a jednoznačné hodnotenie zhubnosti, alebo nezhubnosti je možné len histologickým vyšetrením znamienka po jeho chirurgickom odstránení - vyrezaní.

Vzniká malígny melanóm len premenou "neškodných materských znamienok"?

V 50 – 70% prípadov vzniká malígny melanóm na predtým nepoškodenej zdravej koži. Vo zvyšnom percente vzniká v existujúcom znamienku. U väčšiny dospelých ľudí nepribúdajú materské znamienka po 20 – 25 roku života, preto každý vznik nového znamienka môže byť podozrivý a treba ho vyšetriť. Takisto pri každej zmene už prítomných znamienok, ako sú nárast, zmena pigmentácie (farebnosti), ulcerácie – to znamená porušenie povrchu znamienka, prípadne upozorňuje na seba svrbením – je potrebné vyšetrenie a po konzultácii prípadné odstránenie útvaru.

Môže odstránenie znamienka spôsobiť poškodenie zdravotného stavu pacienta?

Odstránenie podozrivých znamienok je jedinou možnosťou ako definitívne histologicky vyšetriť útvar, teda stanoviť diagnózu a v prípade potreby správne zvoliť ďalšiu liečbu. V prípade pozitívneho nálezu (napr. malígny melanóm) to môže znamenať záchranu života pacienta. V žiadnom prípade odstránenie podozrivého útvaru neohrozuje pacienta na zdraví.

Dajú sa materské znamienka zbrúsiť laserom?

Pri pigmentových ani iných útvaroch, kde nie je stopercentne jasná povaha útvaru nie je táto technika vhodná z 2 dôvodov: nie je možné histologické vyšetrenie útvaru a nie je isté, že bol odstránený celý útvar.

Ostanú po zákroku jazvy?

Áno, po každom chirurgickom zákroku na tele ostávajú jazvy. Na minimalizáciu jaziev sa rez vedie v línii štiepiteľnosti kože (t.j. väčšinou v smere prirodzených vrások a záhybov kože), pooperačný kľud rany dosiahnuteľný jej prelepovaním takisto vplýva na veľkosť jazvy. Väčšinou ide o kozmeticky prijateľné tenké línie vo farbe okolitej kože. V rizikových oblastiach (dekolt, ramená, chrbát) a menej často aj inde môže dôjsť ku "roztiahnutiu" jaziev, alebo ku vzniku hypertrofických až keloidných jaziev. Hypetrofická jazva znamená, že jazva je hrubšia a vyššia ako okolitá koža. Ako keloidnú jazvu označujeme, ak jazvovité tkanivo rastie aj mimo rozsah pôvodnej rany. Pri týchto prejavoch takisto vieme ovplyvniť hojenie rany či už podaním liečiva priamo do jazvy alebo pomocou rôznych preparátov aplikovaných na jazvu.

Sú možné komplikácie pri zákroku?

Ako každý chirurgický zákrok aj excízia znamienka (odstránenie – vyrezanie znamienka) nesie riziko komplikácií, ako sú infekcia v rane, predĺžené hojenie rany, bolestivosť v oblasti rany. Týmto komplikáciám predchádzame použitím sterilných nástrojov a jednorazových sterilných materiálov, preto sú veľmi zriedkavé.

 

Cenník

ZákrokJenotkaPôvodná cena
Extirpácia podkožného tumoru do 5 cm (lipóm, ateróm)1 zákrok60€
Extirpácia podkožného tumoru do 5 cm (lipóm, ateróm) max. do počtu 3druhý a tretí40€
Odstránenie bradavice a kožných výrastkov laserom do počtu 51 zákrok 70€
Odstránenie bradavice a kožných výrastkov laserom do počtu 10 1 zákrok 90€
Odstránenie bradavice a kožných výrastkov laserom viac ako 10 (max. 50)1 zákrok 110€
Odstránenie bradavice a kožných výrastkov chirurgicky - kauterom do počtu 51 zákrok 35€
Odstránenie bradavice a kožných výrastkov chirurgicky - kauterom do počtu 101 zákrok 50€
Odstránenie bradavice a kožných výrastkov chirurgicky - kauterom viac ako 10 (max. 50)1 zákrok 70€
Odstraňovanie bradavice excochleačnou lyžičkou1 zákrok 66€
Odstraňovanie (vírusových) bradavíc laserom1 zákrok 100€
Odstránenie znamienka - chirurgicky1 zákrok 39€
Každé ďalšie odstránenie znamienka - chirurgicky (max. do počtu 4)1 zákrok 14€
Odstránenie znamienka - CO2 laserom1 zákrok 50€
Každé ďalšie odstránenie znamienka - CO2 laserom1 zákrok 15€
Histologické vyšetrenie jedného znamienka1 zákrok 13€
Základné kožné vyšetrenie1 sedenie18€
Kontrolné kožné vyšetrenie1 sedenie15€
Vyšetrenie digitálnym dermatoskopom1 znamienko10€
Vyšetrenie digitálnym dermatoskopom do 5 znamienok1 sedenie30€
Registračný poplatok1 sedenie18€
Nedostavenie sa na potvrdený termín1 nedostavenie20€
kontrolné kožné vyšetrenie1 sedenie15€
* Všetky ceny uvedené v predchádzajúcej tabuľke sú uvedené s DPH.
Náš facebook