Školiace pracovisko

Máte záujem o predatestačnú prax?

Predatestačná prax v odbore DERMATOVENEROLÓGIA

Predatestačná prax v odbore DERMATOVENEROLÓGIA od 01.04.2018 v DERMAPOINTe

MUDr. Mária Petrášová získala oprávnenie externého školiteľa na materskom pracovisku v odbore dermatovenerológia od Jesseniovej Lekárskej fakulty v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave v apríli 2018.  Toto oprávnenie získala na základe svojej vysokej odbornosti. 

Tím kliniky estetickej medicíny DermaPoint vedie MUDr. Mária Petrášová - dermatovenerológ, s odbornou atestáciou 2. stupňa a nostrifikáciou lekárskeho diplomu Kanadskou lekárskou asociáciou. 

Má viac ako 16 rokov praxe. Od roku 2002 do marca 2004 bola primárkou na kožnom oddelení Nemocnice s poliklinikou Žilina.

Lekári, zaradení do špecializačného štúdia v odbore dermatovenerológia, ktorí majú záujem absolvovať predatestačnú prax na našej klinike, kontaktujte nás office@dermapoint.sk

Náš facebook